Türkçe | English
Anasayfa | | Hizmetlerimiz | Check-Up | Bize Sorun | Rentek'e Gelirken | İletişim | Online Test Sonuçları
 

'HASTALIKLARA ÖZEL LABORATUVAR PAKETLERİ VE CHECK-UP PAKETLERİ

GENEL SAĞLIK PANELİ   AKUT HEPATİT İMMUNOPATOLOJİ PANELİ
Glukoz
Üre
Ürik Asit
Kreatinin
GOT
GPT
LDH
Alkali fosfataz
Kolesterol(Total,HDL,LDL,VLDL)
Trigliseritler
Total Kolesterol
HDL Kolesterol Oranı
Sodyum
Potasyum
Kalsiyum
Demir
Hemogram
Sedimentasyon hızı
Protein elektroforezi
İdrar tam analizi
  HBsAg
Anti-HBs
Anti-HBc IgM
Anti-HAV IgM
Anti-HCV
     
ANEMİ PANELİ   HEPATİT PANELİ
Hemogram
Retikülosit
Demir
Demir bağlama kapasitesi
Ferritin
Vitamin B12
Folik asit
  Alkali fosfataz
GOT, GPT, GGT
Bilirubinler
5'-Nükleotidaz
AFP
HBsAg,
Anti-HVC
Protein Elektroforezi
Protrombin zamanı
     
HİPERTANSİYON PANELİ   KARDİYAK RİSK PANELİ
Aldosteron
Angiotensin • (PRA)
Normetanefrin
Metanefrin
VMA
Dopamin
Kreatinin
BUN
Sodyum
Potasyum
Klorür
İdrar tam analizi
  GOT, LDH,
CK, CK-MB
Kolesterol (Total, HDL, LDL, VLDL)
T.Kol./HDL Kol.oranı
Trigliseritler
Apolipoprotein A1
Apolipoprotein B
LDL Alt Grupları
Lipoprotein (a)
hs-CRP
Homosistein
     
KRONİK HEPATİT İMMUNOPATOLOJİ PANELİ   RENAL PANEL
HBsAg
Anti-HBs
Anti-HBc Total
HBeAg
Anti-HBe
Anti-HCV
Anti-HDV (Anti-Delta)
AFP
  BUN Kreatinin
Sodyum
Potasyum
Klorür
Kreatinin klirens
Sistatin C
Mikroalbuminüri
İdrarda protein
İdrar tam analizi
     
TİROİD PANELİ    
T3, T4, FT3, FT4, TSH
Tiroglobulin
Anti-tiroglobulin antikoru (anti-Tg)
Anti-tiroid peroksidaz (anti-TPO)
TRAK
Kalsitonin
   
     
   
 

 

 
Rentek Laboratuvar - Copyright 2010 Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım: WTM