Check Up

Hastalıkların, özellikle kronik hastalıkların hemen hepsinin belirtisiz ya da günlük yorgunluk ve sıkıntılara bağlı olduğu düşünülen hafif belirtilerle seyrettiği bir dönem vardır. Erken tanı ve teşhis geciktiği durumlarda, kişide kalıcı hasar ve tedavi edilemez sonuçlar ortaya çıkar. Bu noktaya gelindiğinde çözümler çok daha pahalı ve zordur. İşte bu nedenle, hiç şikayeti olmasa da her bireyin belirli periyotlarla check-up (genel sağlık kontrolü) yaptırması gerekir. Check-up programı kişinin yaşına ve genel durumuna göre değişir. Farklı Check-Up program paketleriyle hizmet sunmaktayız.

İsteğe bağlı olarak;

 • Dahiliye Muayenesi,
 • Jinekolojik Muayene
 • Tüm Batın USG
 • Mamografi,Meme USG
 • Kemik Dansitometrisi,
 • Düşük Doz Akciğer Tomografisi (Sigara içinler için yıllık önerilmektedir.)
 • EKG (Kalp Grafisi)
 • EKO (Kalp Ultrasonu)
 • Efor Testi
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • İşitme Testi
 • CHECK-UP paketlerinize eklenebilir.
Farklı Check-Up program paketleriyle hizmet sunmaktayız. Bilgi almak için arayınız.

 

CHECK-UP LİSTESİ

 

CHECK-UP I (40 Yaş Altı Erkek-Standart)  

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Bun
Kreatinin
Total Kolesterol
Ast (GOT)
Alt (GPT)
TSH 
Kan Sayımı
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi
LDH
Gaitada Gizli Kan
Sodyum

 

 

CHECK-UP II (40 Yaş Altı Erkek-Genişletilmiş) 

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Bun
Kreatinin
Ürik asit
Kalsiyum
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliserid
Total Protein
Albumin
Alkali Fosfataz
Ast (GOT)

Alt (GPT)
LDH
TSH
Hemogram
Hemoglobin A1c
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi
İnsulin
Sodyum
Potasyum
Gaitada Gizli Kan
Hs-CRP
Homosistein

 

CHECK-UP III (40 Yaş Üstü Erkek-Standart) 

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Bun
Kreatinin
Total Kolesterol
Ast (GOT)
Alt (GPT)
TSH
Total PSA
Kan Sayımı
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi
EKG
Gaitada Gizli Kan
LDH
Total Testosteron

 

 

CHECK-UP IV (40 Yaş Üstü Erkek-Genişletilmiş)

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Bun
Kreatinin
Ürik Asit
Kalsiyum
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliseritler
Total Protein
Albumin
Alkali Fosfataz
Gamma GT
Ast (GOT)
Alt (GPT)
LDH
TSH
Total PSA
CEA
CA 19-9
Hs-Crp
Homosistein
Hemogram 
Hemoglobin A1c 
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi

 

İnsulin
EKG
Hbs AG
Gaitada  gizli kan
Potasyum
Sodyum
25 Hidroksivitamin D Vitamin
Vit B12
FSH LH
Anti Müllerian Hormon
Total Testosteron
Gaitada Gizli Kan

 

 

CHECK-UP V (40 Yaş Altı Kadın-Standart) 

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Bun
Kreatinin
Total Kolesterol
Ast (GOT)
Alt (GPT)
TSH
Kan Sayımı
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi
Sodyum
Potasyum
Gaitada Gizli Kan

 

 

CHECK-UP VI (40 Yaş Altı Kadın-Genişletilmiş)

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Bun
Kreatinin
Ürik Asit
Kalsiyum
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliseritler
Total Protein
Albumin
Alkali Fosfataz (Alp)
Gamma GT
Ast (GOT)
Alt (GPT)
LDH
TSH
Demir
Hemogram 
Hemoglobin A1C
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi
   
 

EKG
Hbs AG
Anti Hbs
Gaitada gizli kan
İnsulin
                                   
 

 

CHECK-UP VII (40 Yaş Üstü Kadın-Standart) 

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Bun
Kreatinin
Total Kolesterol
Ast (GOT)
Alt (GPT)
TSH
Prolaktin
Estradiol (E2)
FSH
Kan Sayımı
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi
Kalsiyum
Fosfor
FSH LH

 

 

CHECK-UP VIII (40 Yaş Üstü Kadın-Genişletilmiş)

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Bun
Kreatinin
Fosfor
Ürik Asit
Kalsiyum (Kan)
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliseritler
Total Protein
Albumin
Alkali Fosfataz
Gamma GT
Ast (GOT)
Alt (GPT)
LDH
Demir
TSH
Prolaktin
Estradiol (E2)
FSH
CEA
CA 19-9
CA 125
CA 15-3
HS-CRP
Homosistein
Hemogram 
Hemoglobin A1C
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi

 

EKG
Gaitada gizli kan
Insulin
Potasyum (kan)
Sodyum (Kan)
Vit B12
25 Hidroksivitamin D Vitamin
Hbs AG
Anti HBS
                                

 

 

 

HEPATİT A-B-C KONTROL PAKETİ

Anti HAV IGG
Anti HCV
Hbs AG
Anti HBS
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
 

 

 

 

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR

Anti HIV ½ ELISA
Anti-HCV
Hbs AG
Anti HBS
VDRL

 

 

 
Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız
Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız